Kategoriat
verkkokauppa

Myytkö itse verkossa?

Hankala Asiakas puhuu usein digitaalisista palveluista ja verkosta ostettavista tuotteista kuluttajan näkökulmasta. Yhä useampi asiakas on kuitenkin myös kauppias, sillä verkkokaupan perustaminen tai vaikkapa sisällöistä kuten podcasteista veloittaminen on helppoa ja yleistyy koko ajan ansaintakeinona.

Verkkomyyjän kannalta keskeisimmät säännökset ovat kuluttajansuoja ja tietosuoja. Molemmissa tärkein periaate on läpinäkyvyys, eli asiakkaan on tiedettävä mitä on ostamassa, mihin sitoutuu, miten asiakkuuden yhteydessä kerättäviä tietoja käytetään.

Kuluttajasuojassa lähtökohtana on heikomman suojelu. Yksittäisen asiakkaan nähdään olevan heikommassa asemassa yritykseen verrattuna. Tähän ei vaikuta vaikka olisit vasta juuri avannut pienen verkkokaupan ja myynti olisi hyvin pientä.

Kuluttajalle siis muun muassa mahdollistetaan niin sanottu katuminen eli kaupan peruuttaminen. Verkkokauppaa koskevat etämyynnin säännökset. Valtaosalla etämyyntituotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä.

Peruutusilmoituslomaketta ei lakisääteisyydestä huolimatta verkkokaupoista usein löydy. Peruuttamisen tulee kuitenkin olla tehtävissä helposti ja asiakasystävällisesti.

Lisäksi kuluttajansuojalaki sääntelee kuluttajalle ennen verkkokauppasopimuksen tekemistä annettavia tietoja. Kuluttajat ovat usein ”hemmoteltuja” eli tottuneita ilmaisiin palautuksiin, vaikka niitä ei välttämättä laki edellytä. Käytäntöjen tulisi kuitenkin olla selvästi esillä verkkokaupassa.

Kaikkien tuotteiden hinnat tulee olla selkeästi merkittynä mahdollisine lisäkuluineen. Ole tarkkana hintojen kanssa, sillä virhe tulkitaan lähtökohtaisesti asiakkaan hyväksi.

Jos markkinoit tuotteita somesisällön kuten videoiden tai blogikirjoitusten kautta, muista merkitä kaupallinen yhteistyö hyvän markkinointitavan mukaisesti!